Контактни лещи

Видео представяне на цветни контактни лещи от bgunique.
[youtube 7nL0bbI5rPw 480 360]