Гаранционна политика

Обща гаранционна политика

Търговската гаранционна политика на BGUNIQUE, произтича от разбирането, че на клиента следва да се предостави максимално ниво на сигурност при употреба на предлаганите от нас продукти. В този смисъл всички наши продукти са с търговска гаранция. Освен търговската гаранция, всеки потребител се ползва и от задължителната законова гаранция, съгласно Закона за защита на потребителите. Гаранционната политика на BGUNIQUE не включва заблуждаващи търговски практики и прикриване на законовите права на потребителите. Това задължение, произтича директно от закона. Ето защо в сайта ни можете да откриете подробна информация, както за търговската гаранция, така и за законовата, съгласно ЗЗП.

Специална гаранционна политика

1. Естествена коса за удължаване – до 12 месеца. Освен ако изрично не е посочено друго от търговеца, преди покупката или в придружаващите продукта документи.

2. Цветни лещи – търговска гаранция 12 месеца
Освен търговската гаранция, всеки потребител се ползва и от законовата, предвидена в Закона за защита на потребителите.

3. Други продукти
Гаранцията важи за всички продукти, в които е посочено това. Освен търговската гаранция, всеки потребител се ползва и от законовата, предвидена в Закона за защита на потребителите.

Търговската гаранция е валидна, съгласно условията описани в заявлението за търговска гаранция.

Гаранцията се предоставя от „Фелкън“ EООД, ЕИК 201030073, тел. 0899 123 348