Сиви искрящи лещи (снимки)

Представяне на сиви искрящи едногодишни цветни лещи от bgunique.