Синьо-черни лещи (снимки)

Представяне на снимки за синьо-черни цветни лещи, модел който придава интересен синьо-черен цвят на окото.