Красива ли съм?

Много жени се интересуват от този въпрос. Всеки се вълнува от това, как го

възприемат хората около него –атрактивен,  не – атрактивен. Но какво точно различава двете понятия? Със сигурност вкуса на всеки отделен човек е различен, но всъщност има точно определени критерии, по които една жена може да се ориентира. Белезите за красота са следните: плътни устни, големи очи, поддържана коса, малка брадичка и хубава фигура.